Organisatie

Algemeen International Congress of Zookeepers Geschiedenis  

Stichting De Harpij is een organisatie van en voor Nederlandse en Belgische dierentuinmedewerkers.
Zij kent geen leden, maar geeft eenmaal per kwartaal een tijdschrift uit: De Harpij.
De hoofddoelstelling van de stichting is

het verbeteren van de verzorging en het welzijn van niet-huisdieren in de breedste zin van het woord


Stichting De Harpij tracht haar doelstelling te bewerkstelligen door bij te dragen aan de kennis en professionaliteit van dierentuinmedewerkers. Daartoe worden de volgende activiteiten georganiseerd:
  • Vier keer per jaar verschijnt het vakblad De Harpij.
  • Kennis overdracht, discussie over ontwikkelingen en het op de hoogte blijven van wat er speelt in dierentuinland zijn de belangrijkste items.
  • Jaarlijks wordt een ééndaags congres georganiseerd, waar ongeveer 200 geïnteresseerden samen komen. Kennisoverdracht en contacten leggen met collega´s van andere tuinen zijn de belangrijkste doelen.
  • Jaarlijks een volleybal toernooi en Harpij-games. Contacten leggen met collega´s van andere tuinen is het doel.
  • Workshops. Regelmatig worden er specialistische workshops georganiseerd. Kennisoverdracht is het belangrijkste doel. Kijk in de agenda voor eventuele data.
  • Publicaties: handboek afkortingen, veterinair woordenboek, verrijking, weetjes, etc.
  • Vakgerichte excursies achter de schermen.

Contacten worden onder andere onderhouden met het NVD-bestuur en er zijn ook internationale contacten met collega-organisaties zoals BdZ , AFSA , AICAS , AAZK , ABWAK, ASZK.
Stichting De Harpij is mede-oprichter van het International Congress of Zookeepers (ICZ) waaraan ook de genoemde collega-organisaties deelnemen.

Adresgegevens;
Stichting De Harpij
Postbus 532
3000 AM Rotterdam

Bankgegevens;
ING bankrekening 5856795
IBAN: NL64 INGB 0005856795
BIC: INGBNL2A
t.n.v. Stichting De Harpij
Postbus 532, 3000 AM
Rotterdam (Nederland)
Bezoek de website van het ICZInternational Congress of Zookeepers

Enkele jaren gelden werd door een aantal dierentuinmedewerkers organisaties, waaronder ´Stichting de Harpij´ het ICZ opgericht (International Congress on zookeeping).

Sindsdien vindt er elke 3 jaar ergens te wereld een internationaal congres (International Congress for Zookeepers) voor dierenverzorgers plaats.
In 2003 was het ICZ gezelschap voor de eerste keer samen in Vogelpark Avifauna, waar de deelnemers aansluitend aan het Harpij-congres aanschoven bij de avondmaaltijd.
Het congres van 2006 vond plaats in Australië, waar Nederland vertegenwoordigd was door maar liefst 17 deelnemers. 3 jaar later vond het congres plaats in het Red lion hotel in Seattle in de Verenigde Staten, er waren ruim 400 deelnemers uit 24 landen waarvan 12 deelnemers uit Nederland. In 2012 waren van 9 tot en met 13 september 250 dierentuinmedewerkers te gast in Singapore. In 2015 vond het congres weer wat dichter bij huis plaats, namelijk in Leipzig Zoo (Duitsland), Nederland en België waren dan ook met maar liefst 53 deelnemers vertegenwoordigd. In het totaal namen 250 deelnemers uit 30 landen deel aan dit congres.
Het eerste volgende congres vindt plaats van 14 t/m 18 oktober in Biopark Temaikèn in Buenos Aires, Argentinië. Onder het thema `Thinking Today - Keeping Tomorrow´ zullen deelnemers van over de hele wereld de toekomst van dierentuinen onderzoeken. Om een zo breed mogelijk publiek te bereiken zal dit congres voor het eerst in twee talen worden gehouden; Engels en Spaans.

Naast het organiseren van congressen doet het ICZ veel meer, het ICZ helpt bijvoorbeeld ook om in andere landen dierenverzorgers-organisaties op te zetten. Het doel van de ICZ is doormiddel van onderlinge communicatie wereldwijd het verzorgingsniveau voor dieren in dierentuinen te verhogen.

Als abonnee van De Harpij ben je automatisch ook lid van het ICZ. Dit betekent o.a. dat je tegen leden-prijs deel mag nemen aan activiteiten van onze zusterorganisaties die ook bij het ICZ zijn aangesloten.

Kijk voor meer informatie op de website van het ICZ en schrijf je direct in voor de nieuwsbrief.
Geschiedenis
Stichting De Harpij werd opgericht op 18 mei 1988, maar de basis werd al in 1980 gelegd.
In dat jaar namelijk nam een groepje dierverzorgers uit het voormalige Dierenpark Wassenaar het initiatief een blad te gaan uitgeven, dat geschreven zou gaan worden voor en door dierverzorgers.
Zij hoopten via dit vakblad ervaringen te kunnen uitwisselen met vakgenoten in andere dierentuinen en op deze wijze hun kennis te vergroten.

De eerste jaren waren verre van gemakkelijk en een paar keer heeft het erop geleken dat het tijdschrift onvoldoende bestaansrecht had.
Vanaf 1985 echter nam de belangstelling voor het blad toe en groeide de behoefte aan een organisatie voor dierentuinpersoneel, hetgeen resulteerde in de oprichting van Stichting De Harpij in 1988.

Onderstaand artikel is in 2006 verschenen in een uitgave van de Harpij vanwege de 25e jaargang.

Door: Christiaan Luttenberg
redactie De Harpij
Een kwart eeuw ´De Harpij´

Inmiddels zijn we bezig met de 25e jaargang van het vakblad ´De Harpij´. Een goed moment om eens met wat van de oprichters terug te blikken.

Dat deden we eerder dit jaar samen met Peter Lindeboom en Frits Hoeksma uit het voormalige Dierenpark Wassenaar.

Hoe het allemaal begon
Het was ergens in 1980 dat Frits en Peter samen met Marianne de Wit en Paul Wisse het idee hadden om naar buitenlands voorbeeld een onafhankelijk vakblad op te richten voor dierverzorgers. Marianne en Paul werkten ook in Dierenpark Wassenaar. Het blad (toen nog op A4 formaat) zou vier keer per jaar gaan verschijnen met als doel : het uitwisselen van ervaring met vakgenoten om op die manier de kennis te vergroten en waar nodig motivatie op te wekken. In die tijd had je veel gebouwen voor een bepaalde diergroep(zoals vogelhuis en reptielengebouw), met als gevolg veel gespecialiseerde verzorgers. Men vond dat informatie over de dieren niet alleen iets voor op kantoor was, maar juist ook voor de verzorgers beschikbaar moest zijn. Dat er in die tijd er niet echt sprake kon zijn van medewerking vanuit de directies was wel te verwachten na woorden als censuur in het voorwoord. Daarom werd er ook voor de Harpij gekozen als naam voor het blad. Een krachtige zelfstandige vogel die zich vaak alleen in de jungle moet zien te handhaven.

Na een soort van promotie-tour langs de verschillende dierenparken vond er een jaar later al een eerste bijeenkomst van contactpersonen plaats. Koen Brouwer (toen nog biologiestudent) komt de redactie versterken en het aantal abonnees loopt op tot 200. Het kort nieuws uit de verschillende parken word een belangrijk deel van de inhoud van het blad.

Alles lijkt voorspoedig te verlopen, maar in 1983 heeft de dreigende sluiting van Dierenpark Wassenaar, waar een groot deel van de redactie werkzaam is, een negatief effect op de betrokkenen en het aantal lezers daalt richting de 150.

Het jaar erop verschijnt De Harpij slechts een maal, de redactie bestaat nog uit slechts twee personen en bij de N.V.D. word een verzoek om financiële steun afgewezen.

Ondanks dat in 1985 Dierenpark Wassenaar haar poorten definitief sluit, begint de motivatie bij de redactie terug te komen. Chris Peters (Diergaarde Blijdorp) maakt inmiddels deel uit van redactie en verschillende redactieleden wonen een congres bij van de Amerikaanse dierverzorgersorganisatie AAZK in Miami.

Vanaf dat moment gaat het weer de goede kant op. Het formaat wordt gewijzigd naar A5 en met de eerste Belgische abonnees gaat de oplage naar ruim 220.

De eerste omslag in kleur is een feit dankzij een donatie van de drukker. Maar ook de dierentuinen zien het nut van de organisatie en komen met een financiële bijdrage.

De oplage loopt op tot 300 stuks en er ontstaan plannen voor een congres op de eerste officiële Harpij-contactdag in 1987. Op die dag wordt er ook besloten om een stichting op te richten voor dierentuinpersoneel met als hoofddoel: de verbetering van de verzorging van niet-huisdieren.

Op 18 mei 1988 is het dan zover. Ruim honderd verzorgers uit Nederland en België nemen deel aan het eerste Harpij-congres dat plaats vindt in Ouwehands Dierenpark te Rhenen. Hier wordt meteen de stichting ´De Harpij ´officieel opgericht. Het volgende jaar zijn er al ruim 130 deelnemers bij het tweede congres dat in Artis plaatsvindt. Ook het aantal abonnees stijgt gestaag en gaat richting de 450 !

Vanuit Duitsland komt een verzoek om hulp bij het opzetten van een vakblad voor dierentuin - personeel. Mede dankzij de hulp van De Harpij verschijnt in 1990 de eerste uitgave van het vakblad ´Arbeitsplatz ZOO´.

Na 10 jaar is er niemand van de oprichters meer actief bij de harpij, maar hun droom van toen heeft niet stilgestaan. Het vakblad ziet er nu een stuk professioneler uit, aldus Frits en Peter, en ze vinden de workshops ook een erg goede ontwikkeling. Ze zouden het wel toejuichen als ook de kleinere parkjes deel uit gingen maken van de stichting!

Tot op de dag van vandaag is er jaarlijks een Harpij-congres, en de Harpij is ook nauw betrokken bij het ICZ. Deze internationale organisatie is opgebouwd uit zeven verschillende partijen die allemaal vergelijkbaar zijn met De Harpij, en organiseert vanaf 2003 elke drie jaar een International Congress on Zookeeping (ICZ). Het eerste internationale congres vindt plaats in Nederland, in Vogelpark Avifauna. Een goede opvolger vindt dit jaar plaats in Australië. Naast deze informatieve bijeenkomsten zijn er ook verschillende sportieve uitspattingen, en ook dit blijken goede manieren te zijn om verzorgers met elkaar in contact te brengen.

De stichting geeft naast het blad ook regelmatig ander drukwerk uit. Zo verschijnt er in 1994 een boekje over afkortingen in dierentuinland (AZL), en het jaar daarop het Diergeneeskundig woordenboek. Het in 1998 verschenen Harpij verrijkingsboek heeft ondertussen de status van klassieker verworven en is vertaald in meerdere talen.

Dat voor de (EAZA)tuinen het ondersteunen van natuurbeschermingsprojecten in situ een steeds belangrijkere plek krijgt mag bekend zijn, en de Harpij als ‘associated member’van de EAZA kan zich daar goed in vinden. Daarom wordt sinds 2004 van alle deelnemers aan Harpij actieviteiten een euro gevraagd, die dan vervolgens in het Harpia-fonds wordt gestort.

Vanaf 2005 betaalt ook elke abonnee een euro extra voor het Harpij-abonnement. Op deze manier wordt er een behoorlijk bedrag bij elkaar gesprokkeld. Jaarlijks wordt het verzamelde geld overgemaakt naar het Peregrine Fund. Het doel van deze stichting is onder andere het in stand houden van ons boegbeeld de Harpij. Regelmatig is er over de werkzaamheden bij het Peregrine-Fund in ons blad te lezen.

Al met al kunnen we met gepaste trots terugkijken op de eerste 25 jaar, en vol vertrouwen met 980 abonnees werken aan de volgende 25.